Rösta

På Stora Finspångsgalan delas ärofyllda priser ut till personer och verksamheter som utmärkt sig lite extra i Finspång i närtid. Nedan finner du de olika priskategorierna. 

Kategorierna och de nominerade utses av Stora Näringslivsdagens partners via en särskild grupp med representation från olika delar av Finspångs näringsliv och offentlig sektor.

Gemensamt för de nominerade i samtliga priskategorier är att man på utmärkt sig lite extra i någon form via sitt arbete för sin egen verksamhets utveckling och som en god förebild i Finspångs näringsliv.

Folkets röst avgör vem av de nominerade som får mottaga priset som utdelas på Stora Finspångsgalan.

Årets
hållbara företag

Ett företag som går först i ledet med ett medvetet hållbarhetsarbete. Här arbetas det ständigt med förbättring och utveckling i hållbarhetens anda, inom miljö, ekonomi och sociala aspekter.

Årets
butik

En representant för Finspång inom handel och service som bidrar till ett starkt utbud på orten. Butiken erbjuder en samhällsnytta, positiv anda och är en förebild i att bemöta och serva kunder.

Årets
arbetsgivare

En arbetsgivare som är ett föredöme som arbetsplats, står för en kultur som främjar en effektiv och god arbetsmiljö, samt har en förmåga att få sina medarbetare att känna sig sedda och trivas på sin arbetsplats.

Årets
entreprenör

En entreprenör som betytt mycket för sin verksamhets utveckling och nytänkade. Personen är en driven och handlingskraftig med lokalt engagemang samt har förmågan att ständigt se affärsmöjligheter.

Årets
medarbetare

En person som verkar som anställd inom Finspångs näringsliv med stort engagemang för sitt arbete, förmågan att göra det lilla extra och är en god representant för Finspång och sin arbetsplats.

Årets
ledare

En person med ledarskapsbefattning inom Finspångs näringsliv som är en förebild för sina medarbetare med stort engagemang. Har förmågan att lyfta andra och ta ansvar för sin verksamhets utmaningar.