Bakgrund

Stora näringslivsdagen i Finspång är ett initiativ från Totalmedia för att skapa ett evenemang som stärker ambassadörskap och stolthet för Finspångs näringsliv, bildar ett konstruktivt och samarbetsutvecklande forum för företag och organisationer att se möjligheter, nätverka och stärka sina varumärken tillsammans.

Stora näringslivsdagen arrangerades 2023 i Kulturhuset och genomfördes på uppdrag av Finspångs kommun, Siemens Energy, Mo Gård, Hydro, Gränges & Finspångs tekniska och i samarbete med resterande partners som bildar en styrgrupp som planerat dagen tillsammans. Totalmedia som arrangör ansvarade för genomförandet av dagens aktiviteter och projektleder evenemanget i sin helhet.

Om dagen

Dagen arrangerades i Kulturhuset den 20 oktober 2023 och innehöll en heldag med föreläsningar, aktiviteter och workshops för att främja lokala samarbeten.

Dagen avslutades med Stora Finspångsgalan på kvällen där vi samlades för trevligt umgänge, god mat och dryck, underhållning och utdelning av ärofyllda priser.

Vår förhoppning är att dagen blir ett återkommande evenemang.

Målgrupp

Stora näringslivsdagen riktar sig till dig som är aktiv inom Finspångs näringsliv, antingen som egen företagare eller som ledande person i verksamhet som berör vårt lokala näringsliv. Under dagen kommer du träffa andra företagare, anställda från offentlig sektor, representanter från industrin, förtroendevalda och även gymnasieelever som erbjuds ta del av en del av dagen för att få insyn i vårt lokala näringsliv.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna för mer information!