Biljettsläppet är här!

Äntligen har vi släppt biljetterna till årets stora evenemang för Finspångs näringsliv! Biljetterna finns nu under biljettsidan och köps via Tickster. Begränsat antal platser till både dagen och galan så vänta inte med att säkra er plats!

Programmet kommer att uppdateras löpande med hålltider och innehåll, men redan nu kan vi avslöja att dagen kommer innehålla ett fullspäckat program med föreläsningar, diskussioner och möten mellan människor för att gemensamt utbyta erfarenheter och finna inspiration till att utveckla vår ort tillsammans!

Till dagen finns tre olika biljettalternativ att välja på. Endast dagen, endast galakvällen eller ett paketpris för deltagande på båda tillställningarna.

Dagen som hålls mellan 08.30-16.00 på Kulturhuset kommer erbjuda föreläsningar, intressanta diskussioner och workshops. Lunch och fika ingår i biljettpriset. Dagen är för dig med en beslutsfattande roll i din organisation och med en god vilja att utbyta erfarenheter för Finspångs bästa och din verksamhets utveckling. Priset är 395:-/person exkl moms.

Under dagen kommer tre olika workshops att äga rum parallellt där du som deltagare har möjlighet att själv välja vilken av dessa som passar dina intressen och din verksamhet bäst att delta på. I varje workshop kommer vi att ha en moderator som driver på diskussionerna i olika former för att skapa utvecklande samtal som inspirerar samarbeten och framtida tillväxt.

Följande workshops kommer att äga rum:

Kompetensförsörjning och lokal tillväxt

Ett gemensamt behov för alla verksamma i Finspång är att skapa en så attraktiv miljö som möjligt i vår kommun att bo och verka i, vilket bidrar till att viktig kompetens inom företag och organisationer vill flytta till eller bo kvar i Finspång. I denna workshop diskuterar vi strategier för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke som enskild verksamhet, men också möjligheter till att stärka och säkra upp Finspång som ort att vara attraktivt för företag att stationera sin verksamhet i, och attraktivt att bosätta sig i för människorna som utgör kompetensen inom våra företag och andra organisationer.

Drivkraften att samarbeta och handla lokalt

En nyckelfråga för att bibehålla styrka i en mindre ort är att gynna de företag och organisationer som finns verksamma lokalt på vår ort. På så vis stimulerar vi till fler arbetsmöjligheter i kommunen och ett större utbud att konsumera som besökare eller boende i Finspång. I denna workshop diskuterar vi hur vi stimulerar fler att handla produkter och tjänster lokalt, både som privatperson och tjänster mellan företag.

Upphandlingar och avtal med fokus på lokala samarbeten

Ett potentiellt hinder för främjandet av lokala samarbeten kan vara svårigheten som uppstår när avtal och upphandlingar ska ske mellan mindre och större organisationer. Du som driver den lilla firman kanske har lösningen som den stora verksamheten söker? Men hur går man till väga för att samarbeta? Under denna workshop diskuterar vi hur vi hjälps åt för att göra tröskeln för samarbete mellan verksamheter med olika behov och förutsättningar lägre. Allt med slutmålet att verksamheters behov i möjligaste mån ska kunna tillgodoses via lokala samarbeten.

Varmt välkommen på Stora näringslivsdagen, mot ett Finspång med Sveriges stoltaste näringsliv!

biljett Stora Näringslivsdagen biljettsläpp